Općinski načelnik Općine Mala Subotica 13. travnja 2018. godine donio je Odluku o financiranju programa i projekata udruga u 2018. godini. Pravo na sufinanciranje ostvarile su sljedeće udruge:

R.br. Podnositelj Naziv projekta Ukupna vrijednost projekta (kn) Odobreni iznos financiranja (kn)
1. Šahovski klub “Dinamo” Palovec Škola šaha 9.150,00 3.500,00
2. Šahovski klub “Dinamo” Palovec Otvoreno prvenstvo u šahu Općine Mala Subotica 2018. 4.500,00 2.000,00
3. Šahovski klub “Dinamo” Palovec Natjecanje seniora 4.000,00 2.000,00
4. Udruga slijepih Međimurske županije Pravi put 12.825,00 2.000,00
5. Mlada pera – udruga za promicanje dječjeg literarnog stvaralaštva i blogiranja Vitezovi proljetne livade 30.000,00 1.000,00
6. Sportsko ribolovno društvo “Šaran” Trimer za košnju trave 1.500,00 1.000,00
7. Sportsko ribolovno društvo “Šaran” Kosilica za košnju trave 5.000,00 3.000,00
8. Sportsko ribolovno društvo “Šaran” Hidro pack – kućni vodovod 2.000,00 1.000,00
9. Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Pokreni se 23.400,00 5.000,00
10. Udruga sportske rekreacije “Sport za sve” Rekreativna suradnja 16.300,00 5.000,00
11. Udruga Međimurski konjari Promocija konjogojstva i sudjelovanje na priredbama i manifestacijama u 2018. godini 40.000,00 2.000,00
12. Sportsko ribolovno društvo “Linjak” Palovec Organizacija proslave povodom 30. godišnjice postojanja SRD “Linjak” Palovec 9.310,00 3.000,00
13. Sportsko ribolovno društvo “Linjak” Palovec Prihrana i mamci za natjecateljsku sezonu 2018. u kategoriji lov ribe udicom na plovak 19.000,00 8.000,00
14. Lovačko društvo “Prepelica” Mala Subotica Izrada nadstrešnice za drva u sklopu Lovačkog doma u Palovcu te organiziranje Cupa – Općine Mala Subotica u gađanju glinenih golubova 21.739,03 9.000,00
15. Stolnoteniski klub Mala Subotica Natjecateljska sezona 2018. 2.600,00 2.000,00
16. “Vukanovčar” – društvo za zaštitu potrošača Međimurja Savjetovalište potrošača Međimurske županije 52.217,36 3.000,00
17. Udruga dragovoljaca i vetarana Domovinskog rata, Podružnica Međimurske županije, Ogranak Općine Mala Subotica Sportska natjecanja članova i djece članova udruga na županijskom i državnom nivou 8.000,00 4.000,00
18. Karate klub Mala Subotica Priprema i sudjelovanje na natjecanjima 40.000,00 15.000,00
19. Nogometni klub “Omladinac” Držimurec-Strelec Upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih sportskih građevina na kojima klub obavlja svoje nogometne aktivnosti 15.000,00 14.000,00
20. Nogometni klub “Omladinac” Držimurec-Strelec Obnova krovišta na prostorijama nogometnog kluba 21.000,00 19.000,00
21. Nogometni klub “Omladinac” Držimurec-Strelec Sportska oprema za igrače i golovi za igru 5mx2m 22.000,00 5.000,00
22. Nogometni klub “Omladinac” Držimurec-Strelec Obnova stolarije  na prostorijama nogometnog kluba 22.000,00 12.000,00
23. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Pružanje usluga osobama s invaliditetom, starijim osobama i teško pokretnim osobama s područja Općine Mala Subotica 22.680,00 4.000,00
24. Nogometni klub “Spartak” Mala Subotica Sudjelovanje seniorske ekipe u 1. ŽNL tokom 2018. godine 131.137,00 18.000,00
25. Nogometni klub “Spartak” Mala Subotica Nabava dodatnog opločenja do crpne stanice sa postavom cijevi za navodnjavanje sportskih terena 22.507,50 15.000,00
26. Nogometni klub “Spartak” Mala Subotica Zatvaranje nogometnih terena ogradom prema pruzi 28.532,00 15.000,00
27. Nogometni klub “Spartak” Mala Subotica Izrada kućica za rezervne igrače i nabava zaštitnih mreža 29.475,74 15.000,00
28. Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala Subotica Godišnji koncerti KUU Zvon 19.255,00 10.000,00
29. Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala Subotica 18. smotra dječjeg folklornog stvaralaštva 18.150,00 5.000,00
30. Kulturno-umjetnička udruga “Zvon” Župne zajednice Mala Subotica Folklorni ansambl – nabava i rekonstrukcija nošnje te postavljanje autorske koreografije 34.500,00 15.000,00
31. Nogometna škola Općine Mala Subotica Nabava opreme za treniranje 26.178,75 5.000,00
32. Nogometna škola Općine Mala Subotica Sudjelovanje ekipa u natjecanju 20.875,00 10.000,00
33. Nogometna škola Općine Mala Subotica Kupnja opreme 40.000,00 10.000,00
34. Nogometna škola Općine Mala Subotica Organizacija turnira i nogometnog kampa 20.000,00 10.000,00
35. Nogometna škola Općine Mala Subotica Liječnički pregledi 20.000,00 15.000,00
36. Ekološka udruga Vrba Jurčevec Elektroinstalacije u prostorijama udruge 9.500,00 9.000,00
37. Ekološka udruga Vrba Jurčevec Niskonaponski priključak za objekt udruge 24.000,00 7.800,00
38. Puhački orkestar Općine Mala Subotica Organizacija 25. smotre puhačkih orkestara i limenih glazbi Međimurske županije i 20. obljetnica postojanja Puhačkog orkestra Općine Mala Subotica 20.000,00 12.500,00
39. Puhački orkestar Općine Mala Subotica Nabava i nadopuna inventara 20.000,00 12.500,00
40. Ekološko društvo Sveti Križ Osnovne potrebe Ekološkog društva Sveti Križ 2.200,00 1.500,00
41. Udruga žena Palovec Afirmacija žena u društvu 7.000,00 6.000,00
42. Nogometni klub “Dinamo” Palovec Sudjelovanje seniorske ekipe u natjecateljskoj godini 2017/18 50.000,00 18.000,00
43. Nogometni klub “Dinamo” Palovec Kupnja računala za potrebe natjecanja 6.348,78 2.000,00
44. Nogometni klub “Dinamo” Palovec Izrada i postava nove ograde na sportskom centru u Palovcu 266.500,00 250.000,00
45. Nogometni klub “Dinamo” Palovec Izrada i postava rasvjete na sportskom centru u Palovcu 416.287,50 150.000,00
46. Kreativna udruga Svetokriščani Jesenska i božićna kreativna radionica 5.000,00 4.000,00
47. Sportsko ribolovna udruga Klen Držimurec-Strelec Općinsko takmičenje sportsko ribolovnih društava Općine Mala Subotica 3.500,00 3.000,00
48. Sportsko ribolovna udruga Klen Držimurec-Strelec Završetak ribičke kućice, fasada i legalizacija 14.000,00 10.000,00
49. Matica umirovljenika Međimurske županije Bolji i kvalitetniji život ljudi treće životne dobi – Podružnica Palovec 11.500,00 4.000,00
50. Matica umirovljenika Međimurske županije Bolji i kvalitetniji život ljudi treće životne dobi – Podružnica Mala Subotica 11.500,00 4.000,00
UKUPNO 762.800,00