Odluka o rezultatima administrativne provjere prijava