Obavještavaju se udruge koje su prijavile programe i projekte na Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima  Općine Mala Subotica za 2018. godinu da je donesena odluka o administrativnoj provjeri prijava koju možete preuzeti OVDJE

Udruge čije prijave su odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta mogu u roku od osam dana od dana objave ove odluke podnijeti prigovor općinskom načelniku koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane općinskog načelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.