30. srpnja 2018. godine općinski načelnik donio je Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja romskog naselja Piškorovec. Odluka se može preuzeti OVDJE.

Odluka je donesena nakon provedenog postupka propisanog Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17).