VI. Križni put župe Mala Subotica koji se trebao održati u nedjelju 29.03.2020.godine odgađa se zbog proglašenja pandemije koronavirusa.

                                                                                                    Župnik

                                                                                          Đuro Vukalović