Sve informacije o porezu na nekretnine zainteresirani mogu dobiti od Ljiljane Cerovečki na telefon 040/631 700, mobitel 098/982 6439 te na mail racunovodstvo@opcina-mala-subotica.hr.

Stambeni_prostor_obrazac_za-korisnike