Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora članova općinskog vijeća – https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2937

Obrasci za postupak kandidiranja i za provedbu izbora općinskih načelnika – https://www.izbori.hr/site/UserDocsImages/2938