Djelatnici javnih radova ovih su dana obnovili klupe uz zgradu ambulante i tako omogućili korisnicima ugodnije i sigurnije korištenje.