Pravovaljana lista kandidata za članove Vijeća romske nacionalne manjine u Općini Mala Subotica

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Vijeće romske nacionalne manjine u Općini Mala Subotica

 

Objavljeno dana 16.04. 2019. godine u 08.00h.