Pravovaljane liste kandidata za članove VMO na području Općine Mala Subotica

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Mala Subotica

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Palovec

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Držimurec-Strelec

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Sveti Križ

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista – Piškorovec