U nastavku možete preuzeti objavu Ministarstva pravosuđa i uprave vezanu uz provedbu dopunskih izbora za nacionalne manjine u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i posebnu obavijest Međimurske županije koja se odnosi na dopunu i ispravak podataka u registrima birača.