REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:351-01/14-01/7
URBROJ: 2109/10-02-14-114
Mala Subotica, 02.12.2014.

OBAVIJEST

o objavi drugog kruga natječaja za povećanje energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

na području Općine Mala Subotica

Općina Mala Subotica obavještava sve zainteresirane strane da je na službenim internetskim stranicama Općine Mala Subotica www.opcina-mala-subotica.hr i na oglasnoj ploči Općine Mala Subotica, Glavna 29/a objavljen DRUGI KRUG JAVNOG NATJEČAJA za prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Mala Subotica u sufinanciranju mjera energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave odnosno do 07.01.2015.godine do 15:00 sati.

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Općine Mala Subotica, Glavna 29/A,
svakog radnog dana od 8:00-15:00 sati ili na broj telefona 040/631-700.

II. krug Natječaja Javni-poziv EnU_2014 Općina M.S. 5.12.2014

Rješenje- povjerenstvo EnU-obiteljske kuće

Pravilnik

Prijavni obrazac