Ministarstvo uprave objavljuje obavijest biračima, KLASA: 013-01/19-01/15, URBROJ: 515-07-02/5-19-2 od 03. travnja 2019. godine vezanu uz predstojeće izbore za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbore za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obavijest možete preuzeti OVDJE.