Općina Mala Subotica potpisnica je Sporazuma o otpisu dugovanja najugroženijim građanima.

Detaljnije informacije o postupku provedbe Sporazuma o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća mogu se pročitati na… Protokol