Dana 08.06.2018. godine (petak) obavljen je uvid od strane komunalnog redara Općine Mala Subotica na adresi Mala Subotica, Glavna 46, temeljem prijave građana da vlasnici drže psa protivno Zakonu o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17) te Odluci Općine Mala Subotica o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/18). Na provedbi uvida na terenu nije bilo moguće uspostaviti kontakt sa vlasnicima jer je bilo zaključano, a na opetovano kucanje i pozivanje nitko nije odgovarao. Nadalje, pogled u dvorište je zaklonjen sa prednje strane, dok je pozadi i sa strane nemoguće vidjeti samo dvorište jer je obraslo vinovom lozom. Iz priloženih fotografija vidljivo je stanje kod uvida, iz čega je očita nemogućnost lociranja psa čija je ugroza prijavljena, te eventualno ugroza drugih životinja. Radi svega navedenog, komunalni redar, kao i uostalom policija i djelatnici Azila, nije mogao ući na privatni posjed i obaviti uvid.

O situaciji je telefonski upoznata veterinarska inspekcija koja će poduzeti daljnje mjere određene prije navedenim propisima. Po utvrđenju činjeničnog stanja komunalni redar postupit će po ovlastima iz članka 29. i 31. Odluke Općine Mala Subotica o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/18).