Općina Mala Subotica sklopila je ugovor s Hrvatskom poštom prema kojem svi stanovnici Općine Mala Subotica svoje račune za komunalnu i grobnu naknadu prema Općini Mala Subotica mogu plaćati bez naknade u Poštanskom uredu Mala Subotica.