Obavještavaju se mještani Općine Mala Subotica da se sukladno Odluci o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume, koju je donio Župan Međimurske županije, zabranjuje spaljivanje svega navedenog od 03. svibnja do 04. listopada 2021. godine.