Obavijest o tretiranju komaraca na području Općine Mala Subotica

 

Obavještavamo Vas da će se dana 23.05. 2018. godine na području Općine Mala Subotica provesti
dezinsekcija-suzbijanje komaraca u razdoblju od 18 i 45 do 20 i 30 sati.
Tretman će se provesti preparatom na bazi deltametrina Aqua-K-othrin (Bayer) u koncentraciji 1:9
metodom hladnog zamagljivanja, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odgađa.