Obavještavamo Vas da će radovi na Rekonstrukciji vodovodne mreže i priključaka u sklopu rekonstrukcije opasnog raskrižja DC 3 i ŽC 2022 u Maloj Subotici, započeti dana 30.7.2018. (ponedjeljak). Radove će izvoditi Međimurska hidrogradnja d.o.o. Savska Ves. Rekonstruirati će se sveukupno 311 metara vodovodne mreže s pripadajućim kućnim priključcima.

Paralelno s tim radovima, krenuti će radovi na oborinskoj i sanitarnoj kanalizaciji kao i na prometnoj signalizaciji.

Ovim putem pozivamo građane i vozače na strpljenje, s obzirom da će se promet na pojedinim dionicama odvijati otežano uslijed izvođenja radova, kao i da poštuju prometnu signalizaciju vezanu uz privremenu regulaciju prometa.