OPĆINA MALA SUBOTICA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
Mala Subotica, 7.svibanj 2015.

O B A V I J E S T

o rasporedu dežurstva za potrebe provedbe izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Međimurske županije Općinsko izborno povjerenstvo Općine Mala Subotica dežurati će u prostorijama Općine Mala Subotica u Maloj Subotici, Glavna 29/a, i to:

– subota, 9.svibnja 2015. od 9,00-13,00 sati,
– nedjelja, 10. svibnja 2015. od 9,00-13,00 sati,
– ponedjeljak, 11. svibnja 2015. od 9,00-20,00 sati,
– utorak, 12. svibanj 2015. od 9,00-24,00 sati.

Predsjednik Općinskog izbornog povjerenstva:
Dijana Novak, dipl.iur.