Djelatnici DDD službe BIOINSTITUTA d.o.o. provest će deratizaciju na području Općine Mala Subotica prema sljedećem rasporedu:

04.11.2019. ponedjeljak      MALA SUBOTICA         

05.11.2019. utorak       MALA SUBOTICA   

06.11.2019. srijeda        MALA SUBOTICA                                

07.11.2019. četvrtak            MALA SUBOTICA     

08.11.2019. petak SVETI KRIŽ, PIŠKOROVEC

11.11. 2019. ponedjeljak       PALOVEC

12.11.2019. utorak DRŽIMUREC-STRELEC

Deratizacija će se provoditi preparatom na bazi brodifakuma (antidot Vitamin K).

Molimo vas :
– da uklonite smeće iz prostora gdje će se obavljati deratizacija
– da ne dirate i ne premještate postavljene kutije s mamcima
– da onemogućite djeci pristup postavljenim kutijama s mamcima
– da onemogućite domaćim životinjama pristup postavljenim kutijama s mamcima

Za sve ostale informacije možete se obratiti na broj telefona: 098 465 485