REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Klasa: 363-01/17-01/3
Urbroj: 2109/10-03-17-1
Mala Subotica, 08.03.2017. godine

Općina Mala Subotica i GKP Čakom d.o.o. za stanovnike Općine Mala Subotica obavljati će zamjenu kupona za vreće za selektirani otpad prema sljedećem rasporedu:

 

Naselje Adresa podjele vreća Datum Vrijeme
MALA SUBOTICA Glavna 29
– ispred Doma kulture
14.3.2017. 09:00 -12:00
PALOVEC Glavna 46
– ispred Društvenog doma
15.3.2017. 09:00 -12:00
STRELEC
DRŽIMUREC
PIŠKOROVEC
Strelec 66/A
– ispred Doma kulture
16.3.2017. 09:00 -12:00
SVETI KRIŽ A. Šenoe 32
– ispred Društvenog doma
17.3.2017. 09:00 -12:00
ZA SVA NASELJA (dodatni termin) Mala Subotica, Glavna 29
– ispred Doma kulture
16.3.2017. 15:00 -17:00

Korisnici usluge moći će podići željeni broj i vrstu vreća samo uz pravilno popunjen kupon!!!

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Franjo Janković