O B A V I J E S T

O PODJELI VREĆA ZA SELEKTIRANI OTPAD

 

Općina Mala Subotica i GKP Čakom d.o.o. za stanovnike Općine Mala Subotica obavljati će zamjenu kupona za vreće za selektirani otpad prema sljedećem rasporedu:

 

Naselje Adresa podjele vreća Datum Vrijeme
MALA SUBOTICA Glavna 29

– ispred Doma kulture

23.04.2019. 09:00 -12:00
PALOVEC Glavna 35

– dvorište Društvenog doma

24.04.2019. 09:00 -12:00
STRELEC

DRŽIMUREC

PIŠKOROVEC

Strelec 66/A

– ispred Doma kulture

25.04.2019. 09:00 -12:00
SVETI KRIŽ A. Šenoe 32

– ispred Društvenog doma

26.04.2019. 09:00 -12:00
ZA SVA NASELJA (dodatni termin) Mala Subotica, Glavna 29

– ispred Doma kulture

25.04.2019. 15:00 -17:00

 

Korisnici usluge moći će podići željeni broj i vrstu vreća samo uz pravilno popunjen kupon!!!

 

Općina Mala Subotica