Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete iz natječaja za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica za radno mjesto Referenta za opće i upravne poslove održati će se dana 17.08.2016.godine s početkom u 12:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Mala Subotica, u Maloj Subotici, Glavna 29/a.

Poziva se kandidatkinja Mirjana Sečan iz Svetog Križa, Braće Radić 13, 40321 Mala Subotica, koja je zadovoljila formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto Referenta za opće i upravne poslove da se odazove prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti u naznačenom terminu iz ove Obavijesti.

PROČELNIK
Jedinstvenog upravnog odjela:
Franjo Janković