REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MALA SUBOTICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 350-07/21-01/1

URBROJ: 2109/10-02-21-14

Mala Subotica, 03.05.2021. godine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Općina Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel kao nositelj izrade obavještava javnost

O IZRADI

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

DIJELA CENTRA MALE SUBOTICE

Općinsko vijeće Općine Mala Subotica donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela centra Male Subotice.

Detaljne informacije o tijeku izrade navedenog urbanističkog plana mogu se dobiti u Općini Mala Subotica, Jedinstveni upravni odjel, Glavna 29a, 40321 Mala Subotica, ili upitom na broj 040/631-705.

Jedinstveni upravni odjel

Općine Mala Subotica