Sukladno članku 82. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« Narodne novine br. 90/11), Jedinstveni upravni odjel Općine Mala Subotica obavještava javnost da je pokrenut postupak izrade  II. – Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica – ciljana izmjena.

 

Daljnje informacije o tijeku izrade II. – Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Mala Subotica – ciljana izmjena,  mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica, Glavna 29/A  ili na telefon 040/631-700.

 

 

                                                                                             Jedinstveni upravni odjel

                                                                                               Općine Mala Subotica