Nakon prikupljanih prijava poljoprivrednika za štetu od suše na usjevima na poljoprivrednim površinama koje se nalaze na području Općine Mala Subotica, u svojoj prijavi Državnom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda Općina Mala Subotica procijenila je ukupnu štetu za kulture oštećene 60% i više u visini od 4.237.237,97 kn.
U svrhu naknade štete poljoprivrednicima, iz državnog proračuna na žiro račun Općine Mala Subotica uplaćeno je 155.865,35 kn što je 3.67% traženog iznosa.

Po odbitku  administrativnih troškova obavljena je raspodjela naknade štete po hektaru za dolje navedene oštećene kulture:

Uslijedio je obračun štete prema prijavama poljoprivrednika i isplata naknade onim poljoprivrednicima koji su dostavili broj žiro računa. Ostali poljoprivrednici se obavještavaju da će se od 9.1. do 13.1., u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Mala Subotica, svakog radnog dana od 8-15 sati, vršiti isplata naknada štete u gotovini. Ukoliko isti imaju dugovanja prema Općini trebaju doći na dogovor oko podmirenja duga i isplate naknade štete.