Obavještavamo korisnike usluga postupanja s otpadom da će distribucija uplatnica za 12.2015. kao i za I kvartal 2016. kasniti. Uplatnice će biti podijeljene do kraja veljače 2016., a  rok dospijeća uplatnica će se produžiti.

Kako će se istom podjelom distribuirati i Kuponi  za glomazni otpad molimo korisnike koji pripremaju odvoz glomaznog otpada tijekom veljače da se za odvoz glomaznog otpada jave  na telefone 040/372-424, 040/372-440 i 0800/466-466.

Raspored podjela vreća po naseljima biti će objavljena do 15.2.2016.godine.