Temeljem članka 22. stavka 5. Zakona službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje referenta za opće i upravne poslove Općine Mala Subotica na intervju poziva kandidate koji su na prethodnoj provjeri znanja – pisanom testiranju ostvarili 50% i više bodova, prema sljedećem rasporedu:

R.br. Ime i prezime kandidata Adresa Broj bodova Datum i vrijeme intervjua
1. Ina Kolarić Savska Ves, Radnička 123

40000 Čakovec

Opći dio – 5/10

Posebni dio – 5,5/10

Ukupno – 10,5/20

09.11.2017. u 09.00 h
2. Jelena Horvat Sveti Križ, A. Šenoe 42

40321 Mala Subotica

Opći dio – 6,5/10

Posebni dio – 5,5/10

Ukupno – 12/20

09.11.2017. u 09.20 h
3. Dominik Palfi Palovec, Nova 24

40321 Mala Subotica

Opći dio – 5/10

Posebni dio – 5,5/10

Ukupno – 10,5/20

09.11.2017. u 09.40 h

 

Sljedeći kandidati nisu ostvarili pravo na intervju, budući da su ostvarili manje od 50% bodova:

R.br. Ime i prezime kandidata Adresa Broj bodova
1. Ivana Zrna Donji Hrašćan 105, Donji Hrašćan

40320 Donji Kraljevec

Opći dio – 2,5/10

Posebni dio – 4/10

Ukupno – 6,5/20

2. Viktorija Varžić Hodošan, Vukov Gaj 14

40320 Donji Kraljevec

Opći dio – 3,5/10

Posebni dio – 4,5/10

Ukupno – 8/20

 

Kandidatima koji nisu uspjeli ostvariti minimalni broj bodova za pristup intervjuu zahvaljujemo na prijavi i želimo što skorije zapošljavanje u struci.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja