Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Dr.Ivana Novaka 38
Čakovec

Sjećate li se kad su u našoj, Međimurskoj županiji školovanje završile prve gerontodomaćice?

To nije bilo bez razloga. U Međimurskoj županiji kao uostalom i u cijeloj našoj zemlji ljudima treće životne dobi sve je više potrebna adekvatna pomoć u svakodnevnom životu. Za većinu njih starost je najljepša kad se proživi u vlastitom domu. No, takav život, najčešće bez djece koja su zasnovala svoje vlastite obitelji, nije nimalo lak. To kažemo zbog toga jer su za starost vezani brojni problemi treće životne dobi, od bolesti, nemoći, nemogućnost praćenja trendova suvremenog života i brojni drugi.
Upravo s tim ciljem kojeg smo naveli Autonomni centar – ACT i Međimurska županija 2013. godine osnovali su Centar za pomoć u kući Međimurske županije. Namjera je bila što se i ostvarilo da se zaposli što više školovanih gerontodomaćica a iste bi zainteresiranim korisnicima pružale usluge pomoći u kući a samim tim olakšale i uljepšale svakodnevni život.
Centar za pomoć u kući Međimurske županije sve više širi svoj obim poslovanja a zainteresirani korisnici javljaju se svakoga dana. U svakoj obitelji dođe vrijeme kad su joj jedan od oblika ili cjelokupna pomoć potrebni.

Usluge Centra za pomoć u kući obuhvaćaju:

Dostava obroka – kvalitetna jela prilagođena korisnicima, dostava hrane jednom dnevno
(subotom i danom prije praznika dupli obrok).

Pomoć u kući koja uključuje:
 čišćenje i pospremanje
 odlazak u nabavu te plaćanje računa i obavljanje sličnih usluga
 pomoć u osobnoj higijeni
 pomoć u hranjenju i odijevanju
 mjerenje šećera i tlaka te kontrola lijekova
 druženje i razgovor
 podrška kod ostvarivanja prava korisnika
 održavanje okućnice
 vožnja prema potrebi korisnika

Gerontodomaćica obitelj posjećuje svakoga dana ili već prema dogovoru te obavlja ili pomaže u obavljanju navedenih usluga. U želji da vam Act uz pomoć Međimurske županije olakša i uljepša treću životnu dob srdačno preporučamo naše usluge.

Ugovorite uslugu prema potrebi i želji.

Detaljnije informacije o našim uslugama možete dobiti na broj telefona 099/209- 2613
ili na e-mail: info@pomocukuci-mz.eu