Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 28. sjednici donijelo je novu Odluku o sufinanciranju ekonomske cijene smještaja djece polaznika u predškolske ustanove.

O istoj obavijestili smo predškolske ustanove za koje imamo saznanja da su kod njih smještena djeca s područja naše općine.

Nova Odluka, u odnosu na dosadašnju, sadrži određene novosti koje se odnose na postotak sufinanciranja ekonomske cijene smještaja drugog i trećeg djeteta iz obitelji u istu ili različitu predškolsku ustanovu, a primjenjivati će se od 1. listopada 2016.godine.

Stoga ovime pozivamo roditelje s područja naše općine na koje se Odluka odnosi da dođu u ured Općine ishoditi novu potvrdu o sufinanciranju.

 

Vladimir Domjanić, Općinski načelnik

Nova odluka o sufinanciraju