REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Povjerenstvo za praćenje i
provedbu Programa EnU
KLASA: 351-01/14-01/7
URBROJ: 2109/10-03-14-73
Mala Subotica, 6.11.2014.godine.

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Povećanja energetske učinkovitosti Obiteljskih kuća, Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja programa
“Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća” u Općini Mala Subotica donosi

Neslužbenu bodovnu listu Podnositelja zahtjeva

Utvrđuje se bodovna lista prijavitelja koji su u roku dostavili cjelovite ponude, te zadovoljili uvjete Natječaja kako slijedi:

 

Redni broj Ime i prezime Naselje, ulica i kućni broj Ukupan broj bodova
1. Ivanka Vidović B.Radića 52, Mala Subotica 106,50
2. Dajana Marčec B.Radića 26, Mala Subotica 103,50
3. Ivan Novak I.Vurušića 14, Mala Subotica 103,00
4. Ana Pintar Glavna 37, Mala Subotica 102,50
5. Ljiljana Cerovečki B.Radića 107, Mala Subotica 102,00
6. Ivan Horvat Držimurec 22, Držimurec 99,00
7. Petar Barić T.Goričanca 17, Mala Subotica 97,50
8. Anica Mihinjač A.Šenoe 4, Mala Subotica 91,50
9. Stjepan Kocijan B.Radića 97, Mala Subotica 89,50
10. Miljenko Pintarić Glavna 83, Palovec 88,50
11. Stiven Ključarić Športska 85, Palovec 77,50
12. Janja Domjanić B.Bušića 11, Mala Subotica 75,50
13. Julijana Kovačić A.Stepinca 72, Mala Subotica 71,00
14. Vladimir Krčmar I.Vurušića 11, Mala Subotica 49,50

 

Program sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sukladno članku 12. Pravilnika za provedbu programa “Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća“ u Općini Mala Subotica Podnositelji prijava imaju pravo žalbe na Neslužbenu bodovnu listu u roku od 5 dana od dana zaprimanja iste.

Žalba se dostavlja isključivo kao preporučena pošiljka sa povratnicom na adresu Provoditelja natječaja s naznakom
“Projekt povećanja EnU obiteljskih kuća NE OTVARATI u Općini Mala Subotica”.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA:

Franjo Janković

PDF za ispis… NESLUŽBENA BODOVNA LISTA