REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MALA SUBOTICA
Povjerenstvo za praćenje i
provedbu Programa EnU
KLASA: 351-01/14-01/7
URBROJ: 2109/10-03-14-73
Mala Subotica, 10.02.0015.godine.

Na temelju članka 11. Pravilnika za provedbu programa Povečanja energetske učinkovitosti Obiteljskih kuća, Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja programa ,,Povečanje energetske učinkovitosti Obiteljskih kuća u Općini Mala Subotica donosi

Neslužbenu bodovnu listu Podnositelja zahtjeva (II. krug)