Poštovani,

obavještavamo vas da je objavljen Natječaj za provedbu Tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Svrha natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, što znači da je Natječaj  namijenjen isključivo obnovi poljoprivrednog potencijala pri čemu mu nije cilj nadoknada izgubljenog prihoda zbog smanjenja ili izostanka prinosa.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja koju je utvrdilo povjerenstvo za procjenu štete prema posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda i/ili rješenje nadležne inspekcije o poduzetim mjerama i aktivnostima temeljem Direktive Vijeća 2000/29/EZ.

Prihvatljivi troškovi su:

 1. opći troškovi:
 2. a)            troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
 3. b)           troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 4. materijalni troškovi:
 5. a)            investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
 6. b)           građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
 7. c)            popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 8. d)           nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
 9. e)           kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
 10. f)            označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora ispuniti sve opće uvjete prihvatljivosti projekta za koji se traži sufinanciranje:

–          nadležno javno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda

–          uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora iznositi najmanje 30 %

–          za izračun uništenog poljoprivrednog potencijala koristi se određena vrsta proizvodnje na određenoj proizvodnoj jedinici koju u biljnoj proizvodnji predstavlja ARKOD parcela ili zemljišna čestica upisana u Upisnik poljoprivrednika, a u stočarskoj proizvodnji objekti i/ili životinje upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ)

–          obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je samo na katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je nastala elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj, osim sadnje višegodišnjeg bilja koja nije obvezna na istoj katastarskoj čestici ako sudski vještak nalazom izda mišljenje da sadnja određene kulture višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj katastarskoj čestici nije moguća

–          gospodarske zgrade koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja u vlasništvu korisnika koje moraju biti zakonito izgrađene ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina

–          strojevi i gospodarska vozila koji su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani i u vlasništvu u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

–          domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi) koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u jedan od sljedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja

Isti (jedan) korisnik može podnijeti više zahtjeva za potporu, unutar ove operacije, tijekom jednog natječaja ako:

 1. a)            je nadležno javno tijelo proglasilo više elementarnih nepogoda ili katastrofalnih događaja
 2. b)           korisnik ima na više lokacija poljoprivrednu djelatnost koja je zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze:

 1. prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.
 2. Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju i to najkasnije u roku od 8 mjeseci od samog dana sklapanja ugovora o financiranju.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 150.000.000 HRK uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Više informacija o Natječaju za provedbu Tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” možete naći OVDJE.

Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće

Kontakti:

098/9323599 Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a

091/5349266 Sanja Krištofić, predsjednica LAG-a

e-mail: lag.mdib@gmail.com

www.lag-medjimurskidoliibregi.hr

OIB: 86834640417

IBAN: HR5424020061100644476