Na temelju članka 43. Statuta Općine Mala Subotica („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 03/13), Izmjena i dopuna Statuta Općine Mala Subotica ( „Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 10/13) i Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 14/13), Načelnik Općine Mala Subotica raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
– da su u ak.god. 2014./15. studenti druge godine studija
– da im prosjek ocjena položenih ispita prve godine studija iznosi najmanje 3.00
– da im roditelji ili skrbnici imaju prebivlište na području općine Mala Subotica najmanje 5
godina do dana objave natječaja
– da im prosjek primanja po članu kućanstva nije veći od 3.000,00 kuna.

2. Uz pismenu molbu s kratkim životopisom potrebno je dostaviti sljedeće :
– uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak o akademskoj
godini ili semestru kojeg je student upisao
– potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena položenih ispita prve godine studija
– presliku osobne iskaznice
– izjavu o broju i prebivalištu članova kućanstva
– izjavu da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju
– potvrdu fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji
– presliku rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na prihod svih članova
zajedničkog kućanstva za 2013.godinu po svim osnovama
– potvrde poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje za sve članove
kućanstva koji su u radnom odnosu
– za roditelje ili skrbnike koji su hrvatski branitelji, potvrdu Ureda za obranu da su u
Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana
– za roditelje ili skrbnike koji su nezaposleni, potvrdu Zavoda za zapošljavanje o
nezaposlenosti odnosno Rješenje o pravu na novčanu naknadu
– za roditelje ili skrbnike koji su korisnici stalne novčane pomoći, potvrdu Centra za
socijalnu skrb
– potvrdu o mirovini ukoliko je prima netko od članova kućanstva
– izjavu kandidata ukoliko je dijete bez jednog ili oba roditelja ili dijete samohrane
majke ili oca.

3. Molbe za dodjelu stipendija podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
Općina Mala Subotica, Glavna 29 A, Mala Subotica, s naznakom “Natječaj – stipendije“.

O rezultatima natječaja podnositelji molbi bit će obaviješteni u roku 15 dana od dana
obavljenog izbora.

NAČELNIK :
Vladimir Domjanić

Natječaj objavljen i u Listu Međimurje (14.10.2014.), a rok za predaju molbi računa od dana objave.

Natječaj za stipendije – verzija za ispis