OPĆINA MALA SUBOTICA
Općinski načelnik
KLASA: 604-02/15-01/2
URBROJ: 2109/10-02-15-1

NATJEČAJ
za dodjelu studentskih stipendija

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
– da su u ak.god. 2015./16. studenti druge, treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija te druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine integriranog studija na području ili izvan područja Republike Hrvatske
– da im prosjek ocjena prethodne godine studija iznosi najmanje 3.00
– da im roditelji ili skrbnici imaju prebivlište na području općine Mala Subotica najmanje 5 godina do dana objave natječaja
– da im prosjek primanja po članu kućanstva nije veći od 3.000,00 kuna.

2. Uz pismenu molbu s kratkim životopisom potrebno je dostaviti sljedeće :
– uvjerenje o redovnom upisu na studij koje sadrži podatak o akademskoj godini ili semestru koji je student upisao
– potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena položenih ispita prethodne godine studija
– presliku osobne iskaznice
– izjavu o broju i prebivalištu članova kućanstva
– izjavu da kandidat ne prima niti jednu drugu stipendiju
– potvrdu fakulteta ili škole o školovanju užeg člana obitelji
– presliku rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na prihod svih članova zajedničkog kućanstva za 2014.godinu po svim osnovama
– potvrdu poslodavca o prosjeku plaća za prethodno tromjesečje za sve članove
kućanstva koji su u radnom odnosu
– potvrdu Ureda za obranu da su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana ukoliko su roditelji ili skrbnici hrvatski branitelji
– potvrdu Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti odnosno Rješenje o pravu na novčanu naknadu
ukoliko su roditelji ili skrbnici nezaposleni
– potvrdu Centra za socijalnu skrb ukoliko su roditelji ili skrbnici korisnici stalne novčane pomoći
– potvrdu o mirovini ukoliko je prima netko od članova kućanstva
– izjavu kandidata ukoliko je dijete bez jednog ili oba roditelja ili dijete samohrane majke ili oca.

3. Molbe za dodjelu stipendija podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu:
Općina Mala Subotica, Glavna 29 A, Mala Subotica, s naznakom „ Natječaj – stipendije“.

4. O rezultatima natječaja podnositelji molbi bit će obaviješteni u roku 15 dana od dana
obavljenog izbora.