2. sjednica Općinskog vijeća Općine Mala Subotica održat će se 27. lipnja 2017. godine s početkom u 19.00 sati u vijećnici Općine Mala Subotica, Glavna 29a, Mala Subotica. Sjednicu je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Mladen Križaić.

Poziv na sjednicu te prijedlozi odluka nalaze se u prilogu.

1 – Poziv na 2. sjednicu Općinskog vijeća

2- Odluka o donošenju Pročišćenog teksta PPUO Mala Subotica

3 – Mišljenje Ministarstva uprave                3 – Odluka o načinu utvrđivanju plaće, naknade za rad te drugih prava i obveza načelnika i zamjenika načelnika Općine Mala Subotica

4 – Odluka o dodjeli javnih priznanja 2017

5 – ODLUKA O PRAVILIMA, POSTUPCIMA I NAČINU PROVEDBE JEDNOSTAVNE NABAVE

6 – Odluka o izboru Odbora za poljoprivredu i procejnu šteta od elementarnih nepogoda

7 – Trogodišnji plan davanja koncesija 2017.-2019

8 – Plan davanja koncesija u 2017. i 2018. godini