Načelnik općine Mala Subotica, Valentino Škvorc, svečano je primio Rosu Oršuš, koja je ove godine završila Specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave u Osijeku.

Rosa Oršuš (24) rodila se u osmeročlanoj obitelji u romskom naselju Piškorovec u Međimurju. Prisjećajući se djetinjstva kaže kako su ondje vladali iznimno teški uvjeti, nisu imali vodu ni sanitarni čvor, no njezina je obitelj imala struju.

Njezin otac radio je kao zidar i obitelj je preživljavala od njegove plaće, a školovanje je oduvijek bio prioritet i svi su morali završiti srednju školu.

Završila je osnovnu i upisala ekonomsko trgovačku školu za komercijalisticu. Dodatno, tek je tijekom školovanja doznala da ima pravo na besplatan smještaj u učeničkom domu, pa je s nepunih 15 morala napustiti roditeljski dom i osamostaliti se, što joj je, kaže, teško palo.

-No na kraju trećeg razreda shvatila sam da se želim školovati dalje i da želim upisati fakultet. Najprije sam upisala preddiplomski studij upravnog prava na Veleučilištu u Požegi, a po završetku sam postala prvostupnica javne uprave. Tada sam upisala specijalistički diplomski studij javne uprave u Osijeku zahvaljujući Općinskom vijeću općine Mala Subotica koji su donijeli Odluku o sufinanciranju školarine. Sad kad je završila specijalistički diplomski studij kaže da želi raditi u struci, u društvenom odjelu u kojem će imati mogućnost usmjeriti mlade Rome i Romkinje na obrazovanje te ih informirati o njihovim pravima koja im pripadaju kao pripadnicima  romske nacionalne manjine.

Paralelno uz svoju struku svoju budućnost vidi u civilnim projektima koji podižu svijest mladih Roma o važnosti obrazovanja.

Načelnik je na kraju dodao da se nada da će se i ostali Romi voditi ovim pozitivnim primjerom gdje je Rosa Oršuš prva Romkinja koja je u svom naselju završila fakultet sve ispite položila u roku.