Vijećnici Općinskog vijeća glasovali su za četiri prijedloga:
1. Prijedlog Đurđe Horvat da se sredstva za sanaciju Jurčeske gmajne u visini od 20.000,00 kn namaknu povećanjem stavke komunalne naknade za isti iznos. Navedeni prijedlog nije prihvaćen jer je 9 vijećnika glasovalo PROTIV, dok ih je 5 bilo ZA.

2. Prijedlog Josipa Šegovića- povećanje stavke 38115 na iznos od 130.000,00 kn a sredstva bi se trebala osigurati iz povećanja poreza i prireza na dohodak. Prijedlog također NIJE prihvaćen sa  9 glasova, 4 vijećnika glasovala su ZA, dok je 1 bilo SUZDRŽAN.

3. Prijedlog Miljenka Pintarića   da se sredstva za sanaciju Jurčeske gmajne u visini od 20.000,00 kn namaknu smanjenjem stavke asfaltiranje nerazvrstane ceste u Palovcu na 60.000,00 kn. Prijedlog je prihvaćen sa 10 glasova ZA, 3  PROTIV i 1 SUZDRŽANIM.

4. Prijedlog Vladimira Domjanića da se poveća stavka 38115-09 Dotacija DVD Mala Subotica za nabavu vozila na 180.000,00 kn, a da se umanje sredstva za Zdravstvene usluge za 20.000,00 kn. Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.