Popis otpada koji se predaje u MRD NN 2015-121-04.11.2015

Raspored korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u 2018. – Općina Mala Subotica