Općinsko vijeće Općine Mala Subotica je na prijedlog Općinskog načelnika Valentina Škvorca donijelo je sljedeće mjere za ublažavanje štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19 za fizičke i pravne osobe s područja Općine Mala Subotica:

  1. Oslobađaju se obveze plaćanja rate komunalne naknade za jedan kvartal 2020. godine SVE fizičke osobe.
  2. Oslobađaju se obveze plaćanja rate komunalne naknade za jedan kvartal sve pravne osobe kojima je zabranjen rad odlukom Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske. Ostalim pravnim osobama umanjuje se iznos komunalne naknade za jedan kvartal za 2020. godinu za 30%.
  3. Oslobađaju se obveznici poreza na potrošnju plaćanja istog u cijelosti i to od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite i trajati će naredna 3 mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera.
  4. Povećava se alokacija sredstava za Program ulaganja u poduzetništvo na 100.000,00 kuna, koji se planira objaviti u trećem kvartalu 2020. godine.
  5. Oslobađaju se obveze plaćanja zakupnine poslovni subjekti iz djelatnosti zdravstva koji imaju u zakupu poslovne prostore u vlasništvu Općine Mala Subotica.
  6. Za vrijeme trajanja zabrane rada Dječjeg vrtića Potočnica Mala Subotica roditelji nisu dužni plaćati troškove vrtića. Trošak isplate plaća i režijskih troškova preuzima Općina Mala Subotica.
  7. Održavanje svih općinskih manifestacija kojima je organizator Općina Mala Subotica ili mjesni odbori se obustavljaju do daljnjega.
  8. Ulaganja u udruge predviđena Proračunom za 2020. godinu se smanjuju prema broju mjeseci trajanja epidemije.