U rujnu 2018. godine Općina Mala Subotica prijavila je Ministarstvu kulture na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2019. godinu projekt rekonstrukcije sustava ventilacije i multimedijsko opremanje dvorane Doma kulture u Maloj Subotici. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 728.000,00 kn, od čega je od Ministarstva zahtjevano sufinanciranje od 650.000,00 kn. Ministarstvo je ovih dana objavilo rezultate natječaja prema kojima je odobren dio projekta i to za rekonstrukciju sustava ventilacije čime će taj dio projekta od 301.000,00 kn biti sufinanciran od strane Ministarstva kulture u iznosu od 200.000,00 kn. Odmah po potpisu ugovora prići će se izradi dokumentacije za nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuditelja kako bi se što prije započelo sa radovima.