U utorak 23. ožujka 2010. godine u prostorijama društvenog doma u Palovcu, Općinska organizacija SDP-a Mala Subotica održala je Izbornu Kovenciju. Na početku, novoizabrani predsjednik g. Miljenko Pintarić pozdravio je sve prisutne delegate, kao i goste, meñu kojima su se Konvenciji obratili, g. Vladimir Domjanić, načelnik općine Mala Subotica, g. Gordan Vrbanec i g. Dean Hunjadi, kandidati za Predsjedništvo SDP-a Meñimurske županije, te g. Mario Moharić, kandidat za Potpredsjednika. Od ostalih gostiju, prisustvovali su gđa. Ivanka Štefulj, administrativna tajnica SDP-a MŽ, Alen Pintarić, tajnik Foruma mladih SDP-a MŽ, Goran Kolarić, te Dejan Hrastić i Vesna Krčmar koji su ujedno novoprimjeni članovi Općinske organizacije. Konvencija je prošla u ugodnoj atmosferi, a novoizabrana tijela su, za potpredsjednika je jednoglasno izabran Mirko Budinski, za članove Općinskog odbora Zoran Lovrenčić, Vladimir Patarčec, Ivan Sabol i Dragutin Srnec, dok su u Nadzorni odbor jednoglasno odabrani Vladimir Belović, Stjepan Fažon te Nada Juras.

Za delegate na predstojećoj Izbornoj Konvenciji SDP-a MŽ, jednoglasno su izabrani Mirko Budinski i Matija Novak, kojima se pridružuju još troje delegata po dužnosti, predsjednik Miljenko Pintarić, dosadašnja članica ŽO Danica Glad, te predsjednik Foruma mladih Miran Pintarić. Novoizabranom vodstvu upućujemo čestitke i želimo uspješan rad!