Zbog učestalih prometnih nesreća na križanju Glavne ulice, Alojzije Stepinca i Braće Radića razmatrala se mogućnost izgradnje trokuta odnosno otoka – kanaliziranog prometa na spomenutim ulicama uz postavu odgovarajučih prometnih znakova. Prijedlog bi trebalo predočiti nadležnima u ŽUC-u i Hrvatskim cestama. Načelnik općine Mala Subotica Vladimir Domjanić je prikazao projekat rekonstrukcije županijske ceste odnosno raskrižja Alojzija Stepinca – Dravska te promjenu prvenstva tih dviju ulica. Izvršit će se i produžetak fekalno – oborinske kanalizacije u Dravskoj ulici do spomenutog raskrižja. Uz proširenje ulice postavit će se novi asfaltni sloj te izgradnja pješačko-biciklističke staze, priopćeno je na sjednici Vijeća mjesnog odbora Mala Subotica.