Djelatnici “Međimurje plina” danas su maknuli plinsku stanicu na prostoru ispred Doma kulture Mala Subotica, radi nastavka provedbe projekta uređenja glavnog trga Općine. Postolje za novu plinsku stanicu priprema se na rubu gradilišta, kod “stare pošte” .