7. LAG natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladno TO 6.3.1) – IV 

LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 17. svibnja 2021. godine, LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (PRR 6.3.1.) – IV, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020. 

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi. 

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: Grad Mursko Središće te Općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec. 

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.472.620,50 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi: 113.278,50 HRK

 PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je nositelj projekta koji je: 

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• mikro ili malo poduzeće
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) i zadruga. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 1.06.2021. – 1.07.2021. godine. 

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do zaključno sedam (7) dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.mdib@gmail.com. 

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-medjimurskidoliibregi.hr. 

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja i korisnika na ovaj LAG Natječaj i u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama, održat će se radionice u Nedelišću, u prostorijama Turističkog ureda Nedelišće, dana 25., 26., i 27. svibnja od 12,00 -16,30 sati. Radionice će biti individualnog karaktera sa svakim potencijalnim korisnikom-prijaviteljem, uz prethodnu najavu, kako bi se zadovoljili svi potrebni epidemiološki uvjeti. 

Više informacija kao i pripadajuću natječajnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.