LAG Međimurski doli i bregi objavljuje, dana 8. listopada 2020. godine, LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (PRR- 6.3.1.) – III, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Međimurski doli i bregi 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za korisnike projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Međimurski doli i bregi.

Područje LAG-a Međimurski doli i bregi: grad Mursko Središće te općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec, Štrigova i Vratišinec.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.908.642,00 HRK.
UDIO JAVNE POTPORE u prihvatljivim troškovima: 100% prihvatljivih troškova.
VISINA JAVNE POTPORE po korisniku projekta iznosi: 113.265,00 HRK.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ je korisnik projekta koji je:

• upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG), samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG), obrt, zadruge, trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela).

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU: 23.10.2020. – 25.11.2020. godine.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana prije roka završetka podnošenja prijave projekata (do 23.10.)isključivo putem e-pošte na adresu: pitanja.mdib@gmail.com .

Potencijalni korisnici projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici https://lag-medjimurskidoliibregi.hr.

Za potrebe pripreme potencijalnih korisnika na ovaj LAG Natječaj i u skladu s trenutnim epidemiološkim mjerama  radionica će se održati u Nedelišću, u prostorijama Turističkog ureda Nedelišće, Maršala Tita 60, dana 15. listopada 2020. godine od 12 h do 17 h (radionica će biti individualnog karaktera sa svakim potencijalnim Korisnikom).

Molimo zainteresirane potencijalne korisnike LAG Natječaja da se odazovu radionici, u navedenom vremenskom rasponu, kako bi se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedura prijave.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se na POVEZNICI.