Vijeće romske nacionalne manjine održalo je svoju konstituirajuću sjedincu 1. srpnja 2015.godine, gdje je svečanu prisegu položilo 6 članova Vijeća  Ljerko Oršuš, Kemal Bogdan, Zdravko Oršoš, Igor Oršoš, Adam Oršuš i Safet Oršuš.

Problema Roma ima puno, treba ih početi konkretno i rješavati, samo sa zajedničkim inicijativama i poštivanjem zakona RH, između  predstavnika roma i Općine Mala Subotica, koja  nudi suradnju i pomoć, možemo postići neke rezultate, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete života u naselju Piškorovec, istaknuo je Načelnik općine Vladimir Domjanić u svom obraćanju članovima Vijeća romske nacionalne manjine.

Članovi Vijeća  izabrali su za svojeg predsjednika Safeta Oršuš, a za njegova zamjenika izabran je Zdravko Oršoš.

Sada predstoji registracija Vijeća romske nacionalne manjine općine Mala Subotica.