Tijekom proteklog tjedna održane su konstituirajuće sjednice Vijeća mjesnih odbora Općine Mala Subotica koje je sazvao načelnik Vladimir Domjanić. Obzirom da na nekim sjednicama nisu bili prisutni svi članovi Vijeća mjesnih odbora, prema objavljenim rezultatima Izbornog povjerenstva Općine Mala Subotica, nisu potvrđeni svi članovi mjesnih odbora ali je na svakoj sjednici postojao kvorum pa su izabrani predsjednici i potpredsjednici svih Vijeća mjesnih odbora.
Za predsjednika VMO Mala Subotica izabran je Dragutin Branilović, a za potpredsjednika Ivica Mesarić, za predsjednicu VMO Palovec izabrana je Danica Glad, a za potpredsjednika Željko Agejev, za predsjednika VMO Držimurec-Strelec izabran je Ivan Dodlek, a za potpredsjednika Miljenko Ciglar, za predsjednicu VMO Štefanec izabrana je Ana Jambrović, a za potpredsjednika Dejan Hrastić, za predsjednicu VMO Sveti Križ izabrana je Jadranka Sermek, a za potpredsjednika Mladen Kodba, za predsjednika VMO Piškorovec izabran je Kristijan Ignac, a za potpredsjednika Adam Oršoš. Nenazočni članovi pojedinih Vijeća mjesnih odbora, odnosno njihova zamjena, biti će potvrđeni na narednoj sjednici.