ZBIRNA LISTA
 
1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAčA
Nositelj liste: VLADIMIR DOMJANIć

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ
HRVATSKA SELJAčKA STRANKA- HSS
MEđIMURSKA STRANKA – MS
Nositelj liste: MLADEN KRižAIć

3. HRVATSKI LABURISTI- STRANKA RADA
Nositelj liste: MIRAN PINTARIć

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE- SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA- LIBERALNI DEMOKRATI- HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SOCIJALNO- LIBERALNA STRANKA- HSLS
MEđIMURSKI DEMOKRATSKI SAVEZ- MOS
Nositeljica liste: DANICA GLAD

Kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća